• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail In Tampa FL

Phone: (813) 766-3388
Area: Tampa, Florida ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 33602. Ngày hết hạn: June-15-2021
Prestige Natural Nail Bar đã khai trương, tiệm đang đông khách, cần thêm thợ gấp. Tiệm trong khu các chung cư cao ốc, cao cấp Channelside downtown Tampa, khu phố nổi tiếng trong vùng vịnh Tampa Bay. Tiệm mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy 9:00am tới 7:00pm và chủ nhật từ 11:00 am tới 5:00 pm. Giá nail cao, khu cao cấp nên tip rất hậu. Cần gấp thợ biết làm đủ thứ, bột, dip ,chân tay nước. Thợ chuyên môn, kinh nghiệm, sẽ thương lượng: Bao lương, ăn chia tùy ý, tuỳ theo khả năng. Chủ sẽ trả $900-$1100 /tuần hoặc thêm từ 5% đến 10%, trên số thu nhập tuỳ theo khả năng của thợ và sẽ hài lòng trả thêm huê hồng cho thợ có thu nhập nhiều cho tiệm mỗi tháng, xứng tình: lợi chủ ích thợ. 
PRETIGE natural Nail Bar: $1000 THƯỞNG CHO THỢ, thợ sẽ nhận được $500 sau 3 tháng làm việc đầy đủ, và $500 nữa sau 6 tháng làm đủ giờ (Thợ làm tốt và đủ giờ). Thợ phải có kinh nghiệm, làm việc tốt và biết làm đủ thứ (làm bột, bột nhúng, chân tay nước, vvv...).
Mọi chi tiết xin liên lạc: Julie Thao for English: 813-731-7200 Tuyết Lan cho tiếng Việt: 813-766-3388
Prestige Natural Nail Bar has opened, is crowded and in need more Nail technician
  urgently.  A boutique located near high rise apartment, upscale Next to downtown Tampa, a popular neighborhood in the Tampa Bay Bay area.  The shop is open from Monday to Saturday 9:00 am to 7:00 pm and Sunday from 11:00 am to 5:00 pm.  The price is high, the high-end area is very good.  Technician Need to know how to do all kinds of things, dough, dip, water hands and feet.  Professionals, experience, will negotiate: Payroll, split arbitrary, ability to apply.  Owner will pay $ 900- $ 1100 / week or add from 5% to 10%, on the number of computer features entered and will be pleased to pay additional commission for workers with many income for each month, worthy: master benefits  .
PRETIGE natural Nail Bar: $1000 BONUS FOR BONUS, workers will receive $500 after 3 full months of working, and another $500 after 6 months of full-time (Good and full-time worker). Workers must be experienced, well-worked, and knowledgeable (acrylic, jel, manicures and pedicures).
For more information please contact:
  Julie Thao in English: 813-731-7200
  Tuyet Lan for Vietnamese: 813-766-3388
Cần Thợ Nail In Tampa FL
 
Cần Thợ Nail In Tampa FL
 
Cần Thợ Nail In Tampa FL

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020