• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail In Pompano Beach FL Lương $1,000 - $1,500 / Tuần

Phone: (954) 681-8151
Area: Pompano Beach, Florida ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: May-10-2020
Cần Thợ Nail In Pompano Beach FL. Cần thợ biết làm chân tay nước hoặc everything càng tốt, thợ nam/ nữ đều được.
Lương từ $1,000 - $1,500 / tuần ( tùy theo khả năng của thợ).
Tiệm ở khu Mỹ trắng (95% là Mỹ trắng), ở vùng biển có nhiều khách du lịch. Tiền tip cao, khách làm bột nhúng nhiều (85%). Tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần, có ngày nghỉ cho thợ. Mở cửa từ 9:00 am - 8:00 pm, chủ nhật từ 10:00 am – 5:00 pm. Nơi làm việc của tiệm thoải mái vui vẻ như gia đình. Anh chị thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 954-681-8151 hoặc phone tiệm 754-307-1948. Thank you for watching!
 
Need nail technicians in Pompano Beach, FL. Technicians know how to do water or everything.
Salary from $ 1000-1500 / week (depending on the ability of).
Salon region sea, many the tourists. High tip, high dip dipping guests (85%). The salon is open 7 days/week, with holidays for technicians. Open from 9:00 am - 8:00 pm, Sunday from 10:00 am - 5:00 pm. The shop's workplace is as comfortable as a  family. Please contact us for more details: 954-681-8151 or phone shop 754-307-1948. Thank you for watching!
 
Oasis Nails by Rose | 2661 E Atlantic Blvd Pompano Beach, FL 33062

Tin liên quan

Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Cần Thợ Nail In Pearland Texas
Máy Điện Gải Kangen