•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail In Marianna FL

Phone: (850) 272-9110
Area: Marianna, Florida ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 32446. Ngày hết hạn: March-10-2021
Cần thợ nail in Marianna FL. Cần thợ biết làm bột Acrylic, Dipping color powder và chân tay nước.
Tiệm đẹp, khang trang, rộng rãi, bên cạnh nhà hàng Buffet The Oak's, rất đông khách qua lại.
Giá cao, tip hậu. Bảo đảm lương hơn $1,000/tuần. Tiệm có trả một tuần lương $1,000 nghỉ vacation sau khi làm cho tiệm một năm. Có chỗ ở cho anh chị thợ ở xa.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: Cô Hồng 850-272-9110 (cell) hoặc 850-482-2038 (work). Thank you for watching!
Cần Thợ Nail In Marianna FL
Cần thợ nail in Marianna FL
Nail Spa / 4725 Hwy 90 Marianna, FL 32446

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020