• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Chân Tay Nước Bột Gel SNS Bao Lương Thợ Bột $1000 Thợ Everything $1200 In Jacksonville FL

Phone: (904) 303-2384
Area: Jacksonville, Florida ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 32218. Ngày hết hạn: August-22-2019

Cần Thợ Nails Biết Làm Nhiều Thứ Tiệm Khu Đông Khách In Jacksonville FL


 
 
Tiệm cần thợ nails. Thợ biết làm bột, chân tay nước, SNS, gel, everything càng tốt, làm full time hoặc part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng, bao lương thợ bột $1000/tuần, thợ everything $1200/ tuần. Tiệm ở khu đông khách, làm 6 ngày/ tuần, nơi làm việc vui vẻ thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: 904-303-2384. Thank you! 
 
Cần Thợ Nails Làm Chân Tay Nước Bột Gel SNS Bao Lương Thợ Bột $1000 Thợ Everything $1200 In Jacksonville FL
Cần Thợ Nails In Jacksonville FL
 
Nails And Spa Salon
1128 Dunn Ave
Jacksonville, FL 32218

Tin liên quan

Cần Thợ Nail In Florida

Cần Thợ Nail In Florida

January-24-2019
Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2020
Cần Thợ Chân Tay Nước Bột Gel SNS Bao Lương Thợ Bột $1000 Thợ Everything $1200 In Jacksonville FLCần Thợ Chân Tay Nước Bột Gel SNS Bao Lương Thợ Bột $1000 Thợ Everything $1200 In Jacksonville FLTiệm cần thợ nails. Thợ biết làm bột, chân tay nước, SNS, gel, everything càng tốt, làm full time hoặc part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng, ăn chia 6/5, bao lương thợ bột $1000/tuần, thợ everything $1200/ tuần. trên Bình chọn