• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

CK Nails Spa In Charlotte NC Cần Thợ Nail Gấp

Phone: (980) 475-2377
Area: Charlotte, North Carolina ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 28277. Ngày hết hạn: March-14-2020
Cần gấp thợ nail làm S & S, bột hoặc chân tay nước or everything càng tốt. Bao lương trên ăn chia tuy khả năng. Tiệm khu mỹ trắng khách sang Típ hậu. Cần thợ làm full time hoặc part time. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng.  Đảm bảo chia turn công bằng, không giành giật.
Tiệm CK Nails Spa at 16041 Johnston Rd# F Charlotte, NC. 
Thật lòng xin liên lạc 980-475-2377 Không kịp nghe phone xin text messages
 
CK Nails Spa |16041 Johnston Rd# F Charlotte, NC 28277

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020