• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail In Miami Gardens FL

Phone: (954) 997-0899
Area: Miami Gardens, Florida ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 33056. Ngày hết hạn: December-06-2020

Cần Thợ Nails In Florida.

Tiệm đang cần thợ nail có kinh nghiệm, làm full time hoặc part time, thợ không có kinh nghiệm sẽ training thêm. Cần nhiều thợ, đặc biệt thợ nữ làm eyelash và wax, bao lương hoặc ăn chia, tip ổn định. Tiệm đóng cửa ngày chủ nhật, chỗ làm vui vẻ, thoải mái.

Tiệm lớn trong plaza đối diện walmart, khu đông đúc, gần football Miami, đã hoạt động trên 10 năm. Để biết thêm chi tiết anh chị vui lòng liên lạc: Đăng 954-997-0899 (cell) hoặc 305-625-7200 (w). Thank you!

N & T Nails Spa | 19656 NW 27th Ave Miami Gardens, FL 33056

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020