• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần sang tiệm vùng biển, khách đông, rent rẻ

Phone: (954) 805-8406 / Zipcode: 33009
Ngày đăng: 24-02-2018 / Views: 196
Tiệm trên Hallandale beach blvd, khu khách du lịch và local nhiều, 8 bàn 8 ghế , 1 phòng ăn/giặt, 1 phòng wax. Có chỗ đậu xe nhiều cho khách. Khách rất đông. Income tiệm 1 tháng 30-40K. Rent rất rẻ. Giá cả thương lượng. 
Ai thật tâm xin gọi 954 805 8406 Thank you 

Tin liên quan

Cần Sang Tiệm Nail Rất Nhiều Khách Khu Đang Phát Triển FloridaCần Sang Tiệm Nail Rất Nhiều Khách Khu Đang Phát Triển FloridaCần Sang Tiệm Nail Rất Nhiều Khách Khu Đang Phát Triển Florida, Tiệm trên Hallandale beach blvd, khu sát biển, đang rất phát triển, khách du lịch và local nhiều . 8 bàn 8 ghế , 1 phòng ăn/giặt, 1 phòng wax. trên Bình chọn