• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Tropic Nails And Spa Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm

Phone: 646-577-6247
Area: Jersey City, New Jersey ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 7304. :
Chúng tôi đang cần gấp thợ nails nam/nữ có kinh nghiệm, ăn chia hoặc bao lương tùy ý. Cần thợ nails làm everything và thợ tay chân nước, lương từ $900 -$1100/ 6 ngay. Xin liên lạc Vinh, phone: 646-577-6247 Need nail technicians to join our team quickly. Option to earn salary or commission. Potential to earn very high income. Please contact Vinh: 646-577-6247.

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020