• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Tropic Nails And Spa Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm

Phone: 646-577-6247
Area: Jersey City, New Jersey ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 7304. :
Chúng tôi đang cần gấp thợ nails nam/nữ có kinh nghiệm, ăn chia hoặc bao lương tùy ý. Cần thợ nails làm everything và thợ tay chân nước, lương từ $900 -$1100/ 6 ngay. Xin liên lạc Vinh, phone: 646-577-6247 Need nail technicians to join our team quickly. Option to earn salary or commission. Potential to earn very high income. Please contact Vinh: 646-577-6247.

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020