• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Diamond Nails Cần bán tiệm gấp + Cần thợ

Phone: 732-687-1867
Area: Howell, New Jersey ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 7731. :
Cần bán tiệm nails ở Jackson, NJ income từ 7k đến 10k tuần, rent $1300/tháng+cam, bán giá $110k, khách mỹ trắng rất sang, Cần nhiều thợ nails giỏi làm ở NJ khu mỹ trắng đông khách, lương từ $700 đến $1400 tuần, típ cao, cũng cần thợ tay chân nước, có phòng cho share.

Tin liên quan

Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Cần Thợ Nail In Pearland Texas
Máy Điện Gải Kangen