• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Diamond Nails Cần bán tiệm gấp + Cần thợ

Phone: 732-687-1867
Area: Howell, New Jersey ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 7731. :
Cần bán tiệm nails ở Jackson, NJ income từ 7k đến 10k tuần, rent $1300/tháng+cam, bán giá $110k, khách mỹ trắng rất sang, Cần nhiều thợ nails giỏi làm ở NJ khu mỹ trắng đông khách, lương từ $700 đến $1400 tuần, típ cao, cũng cần thợ tay chân nước, có phòng cho share.

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020