• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Diamond Nails Cần bán tiệm gấp + Cần thợ

Phone: 732-687-1867
Area: Howell, New Jersey ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 7731. :
Cần bán tiệm nails ở Jackson, NJ income từ 7k đến 10k tuần, rent $1300/tháng+cam, bán giá $110k, khách mỹ trắng rất sang, Cần nhiều thợ nails giỏi làm ở NJ khu mỹ trắng đông khách, lương từ $700 đến $1400 tuần, típ cao, cũng cần thợ tay chân nước, có phòng cho share.

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020