Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses

Phone: (602) 419-1708
Area: , ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: March-23-2020

Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses

 

To Register Please Call: Jennifer: 602-419-1708 || Julie: 407-446-0145 || Amy: 832-929-9107

 
 * What We Offer: 
- USA Based Phibrows Microblading 
- USA Based Phibrows Philings
- Other Semi-Permanent MakeUp Certification
* The Class Will Include: 
- Completion Certification 
- Professional Premium Kit Included
- Work on-live Model -Access to Craft Master app for 6months
 
 LỊCH HỌC CỦA MASTER JASMINE HIEN PHAN CÙNG JASMINE HUONG PHAN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY:
 
*May 06-07: Sacramento, California
*May (M) 14-15: Phoenix, Arizona
*May 20-21: St. Antonio, Texas
*May 27-28: Maumee, Ohio
*June 02-04: Premiere Show
*June 05-06: Orlando, Florida (MB class)
*June 10-11: Orlando, Florida (PMU class)
*June 17-18: Orlando, Florida (MB class)
*June 24-25: Edmond, Oklahoma
*July 08-09: Seattle, Washington
*July 15-16: Fletcher, North Carolina
*July (M) 23-24: Upper Darby, Pennsylvania
*July 29-30: Skolie, Illinois
*August 05-06: Las Vegas, Nevada
*August 12-13: St. Louis, Missouri
*August (M): 20-21: New York, New York
*August 26-27: Madison, Alabama
*September 16-17: Sydney, Australia *November 04-05: Orlando, Florida (PMU class)
*November 11-12: Orlando, Florida (Microblading)
*December 02-03: Jacksonville, Florida  
 
KHÓA HỌC NANO PMU TẠI ATLANTA, GEORGIA - USA
NGÀY 08-11 APRIL 2019
 
 
KHÓA HỌC PMU NÂNG CAO TẠI HOUSTON, TEXAS – USA
 NGÀY 15-16 APRIL 2019
 
KHÓA HỌC PHIBROWS TẠI ORLANDO, FLORIDA - USA
 NGÀY 28-30 MARCH 2019

KHÓA HỌC PHILINGS TẠI ORLANDO, FLORIDA - USA
NGÀY 24-25 MAY 2019
 
KHÓA HỌC PHIBROWS BASIC TẠI HOA KỲ
 
 
WEBSITE: https://www.usamicrobladingpmu.com/ 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Usamicrobladingpmu/

EMAIL: phibrowsorder@gmail.com

Tin liên quan

May Cover Da Ghế Spa Pedicure Cho Tiệm Nail
Đăng Quảng Cáo Của Bạn Tại Đây
doi bang xuyen bang | October-23-2019
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe