• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses

Phone: (602) 419-1708
Area: , ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: March-23-2020

Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses

 

To Register Please Call: Jennifer: 602-419-1708 || Julie: 407-446-0145 || Amy: 832-929-9107

 
 * What We Offer: 
- USA Based Phibrows Microblading 
- USA Based Phibrows Philings
- Other Semi-Permanent MakeUp Certification
* The Class Will Include: 
- Completion Certification 
- Professional Premium Kit Included
- Work on-live Model -Access to Craft Master app for 6months
 
 LỊCH HỌC CỦA MASTER JASMINE HIEN PHAN CÙNG JASMINE HUONG PHAN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY:
 
*May 06-07: Sacramento, California
*May (M) 14-15: Phoenix, Arizona
*May 20-21: St. Antonio, Texas
*May 27-28: Maumee, Ohio
*June 02-04: Premiere Show
*June 05-06: Orlando, Florida (MB class)
*June 10-11: Orlando, Florida (PMU class)
*June 17-18: Orlando, Florida (MB class)
*June 24-25: Edmond, Oklahoma
*July 08-09: Seattle, Washington
*July 15-16: Fletcher, North Carolina
*July (M) 23-24: Upper Darby, Pennsylvania
*July 29-30: Skolie, Illinois
*August 05-06: Las Vegas, Nevada
*August 12-13: St. Louis, Missouri
*August (M): 20-21: New York, New York
*August 26-27: Madison, Alabama
*September 16-17: Sydney, Australia *November 04-05: Orlando, Florida (PMU class)
*November 11-12: Orlando, Florida (Microblading)
*December 02-03: Jacksonville, Florida  
 
KHÓA HỌC NANO PMU TẠI ATLANTA, GEORGIA - USA
NGÀY 08-11 APRIL 2019
Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses
 
KHÓA HỌC PMU NÂNG CAO TẠI HOUSTON, TEXAS – USA
 NGÀY 15-16 APRIL 2019
Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses
 
KHÓA HỌC PHIBROWS TẠI ORLANDO, FLORIDA - USA
 NGÀY 28-30 MARCH 2019
Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses

KHÓA HỌC PHILINGS TẠI ORLANDO, FLORIDA - USA
NGÀY 24-25 MAY 2019
Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses
 
KHÓA HỌC PHIBROWS BASIC TẠI HOA KỲ
Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses
 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Usamicrobladingpmu/

EMAIL: phibrowsorder@gmail.com

 

                                                                                                                                        

Tin liên quan

MICROBLADING CLASS

MICROBLADING CLASS

April-09-2018
Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2020
Cần Thợ Nails | August-02-2019
Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training CoursesPhibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training CoursesLịch học của Jasmine Hien Phan cùng Jasmine Huong Phan trực tiếp giảng dạy: Phibrows Microblading - Philings Microblading - Nano Pmu Training Courses trên Bình chọn