Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses

Phone: (602) 419-1708
Area: , ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: March-23-2020

Phibrows Microblading - Philings - Nano Pmu Training Courses

 

To Register Please Call: Jennifer: 602-419-1708 || Julie: 407-446-0145 || Amy: 832-929-9107

 
 * What We Offer: 
- USA Based Phibrows Microblading 
- USA Based Phibrows Philings
- Other Semi-Permanent MakeUp Certification
* The Class Will Include: 
- Completion Certification 
- Professional Premium Kit Included
- Work on-live Model -Access to Craft Master app for 6months
 
 LỊCH HỌC CỦA MASTER JASMINE HIEN PHAN CÙNG JASMINE HUONG PHAN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY:
 
*May 06-07: Sacramento, California
*May (M) 14-15: Phoenix, Arizona
*May 20-21: St. Antonio, Texas
*May 27-28: Maumee, Ohio
*June 02-04: Premiere Show
*June 05-06: Orlando, Florida (MB class)
*June 10-11: Orlando, Florida (PMU class)
*June 17-18: Orlando, Florida (MB class)
*June 24-25: Edmond, Oklahoma
*July 08-09: Seattle, Washington
*July 15-16: Fletcher, North Carolina
*July (M) 23-24: Upper Darby, Pennsylvania
*July 29-30: Skolie, Illinois
*August 05-06: Las Vegas, Nevada
*August 12-13: St. Louis, Missouri
*August (M): 20-21: New York, New York
*August 26-27: Madison, Alabama
*September 16-17: Sydney, Australia *November 04-05: Orlando, Florida (PMU class)
*November 11-12: Orlando, Florida (Microblading)
*December 02-03: Jacksonville, Florida  
 
KHÓA HỌC NANO PMU TẠI ATLANTA, GEORGIA - USA
NGÀY 08-11 APRIL 2019
 
 
KHÓA HỌC PMU NÂNG CAO TẠI HOUSTON, TEXAS – USA
 NGÀY 15-16 APRIL 2019
 
KHÓA HỌC PHIBROWS TẠI ORLANDO, FLORIDA - USA
 NGÀY 28-30 MARCH 2019

KHÓA HỌC PHILINGS TẠI ORLANDO, FLORIDA - USA
NGÀY 24-25 MAY 2019
 
KHÓA HỌC PHIBROWS BASIC TẠI HOA KỲ
 
 
WEBSITE: https://www.usamicrobladingpmu.com/ 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Usamicrobladingpmu/

EMAIL: phibrowsorder@gmail.com

Tin liên quan

May Cover Da Ghế Spa Pedicure Cho Tiệm Nail
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
doi bang xuyen bang | October-23-2019
Cần Thợ Nail In Fleming Island Fl
CẦN THỢ NAILS CHO NHIỀU TIỆM Ở ARIZONA
Cần Thợ Nail Vùng Houston TX
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2022
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Đăng Quảng Cáo Của Bạn Tại Đây