• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail Biết Làm Tất Cả Và Thợ Ctn 07080

Phone: 732-476-8290
Area: South Plainfield, New Jersey ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 07080. :
T . L Nails. Tiệm nails vùng south plainfield, NJ rất đông khách Cần Thợ Nails nam / nữ, biẾt làm hẾt tẤt cẢ, bao lương hay ăn chia tuỲ ý. và cẦn thỢ tay chân nưỚc đỂ chuẨn bỊ cho mùa hè. tiỆm rẤt đông khách, đẢm bẢo income cao, viỆc làm Ổn đỊnh quanh năm. làm 6 ngày 1 tuẦn có 1 ngày nghĩ ngơi cho thoẢi mái, có chỔ Ở cho thỢ Ở xa. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lẠc: CELL: 732-476-8290 or 732-476-8264. (Trong khu chợ BRAVO, gần bên BURGER KING đường số 7!!!)

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020