• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Cho 3 Tiệm Nails Income $4000-$7000 In Florida

Phone: /
Ngày đăng: March-08-2018 / Ngày hết hạn: March-08-2019 / Views: 685
Tiệm cần nhiều thợ nails ở 3 locations: Bradenton, Sarasota, and Jupiter fl. Cả 3 Tiêm rất busy. Income $4000-$7000 / tháng, tip $300-$700/ Tuần. Chân nước $26-$105, gel manicure $35/$40. Dipping no manicure $45/ $55, dipping with manicure $55/ $65, fs$32, fs+gel $50, pink/ white $47. Nếu Anh chi nào ở các khu vực này cần việc làm xin goi 9419009415 or 9415381701. Không khí làm việc vui vẻ, chủ hòa đồng.

Tin liên quan

Cần Thợ Nails In Georgia
thiet ke website tiem nails
Cho Vay Tai Chinh
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG NAILS, TÓC, FACIALS
build tiem nails
gan-may-ca-the
MICROBLADING CLASS
SANG LEASE TIỆM NAILS 50 TIỂU BANG HOA KỲ
Lớp Học Nối Mi Lashes
mai kem nails
Sang Lease Tiem Nails
Hong Cong Nails Supply
nails supply
quảng cáo tre247
microblading-class
Sang Tiệm SALON & SPA In Okahoma City OK
USA SPA NAILS Cần Thợ Nails
Sang Tiệm Nail Vùng Coral Spring FL
cần thợ nails
Bankcard Service Group
Alfalfa Nail Supply
cho vay khong can the chap
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách
Cần Thợ Cho 3 Tiệm Nails Income $4000-$7000 In FloridaCần Thợ Cho 3 Tiệm Nails Income $4000-$7000 In FloridaTiệm cần nhiều thợ nails ở 3 locations: Bradenton, Sarasota, and Jupiter fl. Cả 3 Tiêm rất busy. Income $4000-$7000 / tháng, tip $300-$700/ Tuần. Chân nước $26-$105, gel manicure $35/$40. trên Bình chọn