• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Alfalfa Nail Supply | ANS Disposable Liner F

Phone: (972) 793-7879
Area: , ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: November-05-2018

Promotion code: SADD7879

Call:

(972) 793 - 7879
(678) 971 - 7597
 Alfalfa Nail Supply Sale Promotion November
Alfalfa Nail Supply | ANS Disposable Liner F
Price : $1.00
FREE Shipping on orders over $100.00.
Shipped by Buynailsdirect.
Estimated Delivery Time: 4 to 5 days
Buy 2500 ANS Disposable Liner F get 500 free

The ANS™ Disposable Pedicure Spa Liner is the sensible sanitation solution for every salon or spa.

Liner F is designed to fit fiberglass sink bowls.

Compatible with ANS Liner jet!

Smart, Sanitation, Safety

Many state cosmetology boards now require salons to clean and disinfect pedicure bowls after each customer.

Make sanitation and safety your biggest priority with the ANS™ Liner, the new and improved disposable pedicure spa liner from Alfalfa Nail Supply.

Our next-generation liners reduce the risk of bacterial infections to give each customer a clean and safe pedicure at every visit.

Pedicure liners also help reduce cleaning times after each customer, saving time and money!

ANS Disposable Liners are compatible with ANS Liner jet!

Promotion code: SADD7879

Call:

(972) 793 - 7879
(678) 971 - 7597

Tin liên quan

BIO NATURAL GEL

BIO NATURAL GEL

March-20-2017
GHẾ NAILS TÂN CỔ

GHẾ NAILS TÂN CỔ

June-05-2017
Hong Cong Nails Supply

Hong Cong Nails Supply

December-04-2016
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2022
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020