• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi

Phone: (432) 934-6578
Area: Odessa, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 79762
Ngày hết hạn: March-14-2019 / Views: 486
Tiệm Lavendar Lashes And Spa  Ở vùng Odessa, TX 79762. Cần thợ nails nam or nữ phải giỏi, cần thợ chân tay nước bao lương $ 1200/ tuần hoặc ăn chia tùy ý.  Lương có thể $ 1600 - $ 1700 nếu có khách hẹn or có kinh nghiệm. Tiệm khách mỹ trắng 95%, tip cao,khách sang giá cao. Chủ vui vẻ thoải mái. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc Trinh 432-934-6578, 432-366-0521 (w)
 
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi

Tin liên quan

(832) 873-3939
(678) 643-8852
(918) 845-8756
(214) 497-5848
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
(404) 547-4233
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails GiỏiTiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails GiỏiTiệm Lavendar Lashes And Spa  Ở vùng Odessa, TX 79762. Cần thợ nails nam or nữ phải giỏi bao lương $ 1200/ tuần hoặc ăn chia tùy ý. trên Bình chọn