• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi

Phone: (432) 934-6578 / Zipcode: 79762
Ngày đăng: March-14-2018 / Ngày hết hạn: March-14-2019 / Views: 231
Tiệm Lavendar Lashes And Spa  Ở vùng Odessa, TX 79762. Cần thợ nails nam or nữ phải giỏi, cần thợ chân tay nước bao lương $ 1200/ tuần hoặc ăn chia tùy ý.  Lương có thể $ 1600 - $ 1700 nếu có khách hẹn or có kinh nghiệm. Tiệm khách mỹ trắng 95%, tip cao,khách sang giá cao. Chủ vui vẻ thoải mái. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc Trinh 432-934-6578, 432-366-0521 (w)
 
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi

Tin liên quan

microblading-class
MICROBLADING CLASS in Jacksonville, FL
thiet ke website tiem nails
Cho Vay Tai Chinh
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG NAILS, TÓC, FACIALS
build tiem nails
gan-may-ca-the
SANG LEASE TIỆM NAILS 50 TIỂU BANG HOA KỲ
may ca the
mai kem nails
Sang Lease Tiem Nails
Hong Cong Nails Supply
nails supply
quảng cáo tre247
MERCHANT SERVICES
Sang Tiệm SALON & SPA In Okahoma City OK
USA SPA NAILS Cần Thợ Nails
Sang Tiệm Nail Vùng Coral Spring FL
cần thợ nails
Bankcard Service Group
Alfalfa Nail Supply
cho vay khong can the chap
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails GiỏiTiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails GiỏiTiệm Lavendar Lashes And Spa  Ở vùng Odessa, TX 79762. Cần thợ nails nam or nữ phải giỏi bao lương $ 1200/ tuần hoặc ăn chia tùy ý. trên Bình chọn