• Build tiem nails
  • sang tiem nail | 20-06-2019
  • Can người Phụ bếp
  • (608) 738-7719 | 21-06-2019

Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi

Phone: (432) 934-6578
Area: Odessa, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 79762. Ngày hết hạn: March-14-2019 / Views: 616
Tiệm Lavendar Lashes And Spa  Ở vùng Odessa, TX 79762. Cần thợ nails nam or nữ phải giỏi, cần thợ chân tay nước bao lương $ 1200/ tuần hoặc ăn chia tùy ý.  Lương có thể $ 1600 - $ 1700 nếu có khách hẹn or có kinh nghiệm. Tiệm khách mỹ trắng 95%, tip cao,khách sang giá cao. Chủ vui vẻ thoải mái. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc Trinh 432-934-6578, 432-366-0521 (w)
 
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails Giỏi

Tin liên quan

Cần Bán Tiệm Nail | (469) 401-4444
Cho Vay Mượn Không Cần Thế Chấp Phục Vụ Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ
(678) 640-7742
(903) 314-0026 | 12-06-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | (407) 405-8577
Cần Thợ Nails Ở Florida | (941) 380-3999
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Sang Tiệm Nai | (952) 688-2221
Phuong Le Banner
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Cần Nhiều Thợ Bột, Chân Tay Nước Biết Làm Everything Càng Tốt
(832) 873-3939
(678) 643-8852
(918) 845-8756
(214) 497-5848
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Cần Nhiều Thợ | (334) 224-1210
Tiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails GiỏiTiệm Nails Vùng Odessa, TX Cần Thợ Nails GiỏiTiệm Lavendar Lashes And Spa  Ở vùng Odessa, TX 79762. Cần thợ nails nam or nữ phải giỏi bao lương $ 1200/ tuần hoặc ăn chia tùy ý. trên Bình chọn