• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Bán Tiệm Nail Đông Khách Good Location
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Tiệm Nail Lớn Đẹp Vùng Charlotte, NC Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương $800-$1000/ Tuần

Phone: / Zipcode: 28211
Ngày đăng: March-15-2018 / Ngày hết hạn: March-15-2019 / Views: 1089
Tiệm Anthony Vince Nail Spa ở South Park, Charlotte, NC. Tiệm lớn và đẹp, trong khu Mỹ trắng, giá cao tip cao, khách rất sang. Đang cần gấp thợ nails, thợ nam/ nữ giỏi, làm đầy đủ có kinh nghiệm bột, pink & white bột nhúng và thợ chân tay nước. Bao lương $800-$1000/ tuần trên ăn chia. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, hòa đồng. Thật lòng muốn làm việc lâu dài xin vui lòng liên lạc: Tony 408-628-2393 hoặc phone tiệm 704-910-6820. Thank you!
 
Tiệm Nail Lớn Đẹp Vùng Charlotte, NC Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương $800-$1000/ Tuần
Cần gấp thợ nails, thợ nam/ nữ giỏi
Tiệm Nail Lớn Đẹp Vùng Charlotte, NC Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương $800-$1000/ Tuần
Cần gấp thợ nails, thợ nam/ nữ giỏi
Tiệm Nail Lớn Đẹp Vùng Charlotte, NC Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương $800-$1000/ Tuần
Cần gấp thợ nails, thợ nam/ nữ giỏi
 
Anthony Vince Nail Spa​
6401 Morrison Blvd Ste 3B
Charlotte, NC 28211
 

Tin liên quan

Maione, Golean Detox
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Tiệm Nail Lớn Đẹp Vùng Charlotte, NC Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương $800-$1000/ TuầnTiệm Nail Lớn Đẹp Vùng Charlotte, NC Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương $800-$1000/ TuầnTiệm Anthony Vince Nail Spa ở Charlotte, NC. Tiệm lớn đẹp, khu Mỹ trắng, giá cao tip cao, khách rất sang. Cần gấp thợ nam/ nữ giỏi, làm đầy đủ có kinh nghiệm bột, pink & white bột nhúng và chân tay nước. trên Bình chọn