• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ

Phone: (602) 997-9188
Area: Phoenix, Arizona ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 85051. :

Bán Tiệm Nail 

Tiệm nail trong Mall 1000 sqft, có 8 bàn, 8 ghế. Vì thay đổi việc làm nên muốn sang lai. Tiền rent rất rẻ 6 tháng là lấy lại vốn. Rất thích hợp cho 2 vơ chồng. Ai thật lòng xin gọi: Cường (602)315-9258. Phone tiệm (602)997-9188.

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ
Best Nails

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ
Best Nails

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ
Best Nails

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ
Best Nails

 

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ
Best Nails

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ
Best Nails

 

Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ
Best Nails

Best Nails

9610 N Metro Pkwy E
Phoenix, AZ - 85051

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020