•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Diva Nails & Spa Cần Thợ Nail

Phone: (210) 368-9588
Area: San Antonio, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 78201. Ngày hết hạn: February-18-2020
Tiệm Diva Nails & Spa ở San antonio Đang cần Thợ nail gấp có kinh nghiệm, lương $5000 & up tùy theo tay nghề.  Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng như gia đình.  Chủ không trừ tiền supply của thợ, Có bonus cho thợ. 
Tiệm Diva Nails & Spa rất đông khách walk in, giá nail ổn định, tip cao. 
Thật lòng cần việc làm xin liên lạc 210-789-1244, 210-368-9588, or 808-679-5165. Không kịp nghe phone vui lòng text message.
 

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020