•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Xuyên Bang In West Virginia

Phone: (518) 495-7403
Area: Huntington, West Virginia ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 25702. Ngày hết hạn: December-13-2018

Cần Thợ Phải Có Bằng West Virginia


 
Tiệm Nails khu mỹ trắng vùng Huntington, WV. Cần thợ nails biết làm everything. Bao lương $ 4000 - $ 5000/ tháng tùy thuộc vào tay nghề Thợ Phải có bằng West Virginia. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 518-495-7403 or 207-319-2621

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020