• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Ở Barboursville, WV

Phone: (304) 654-4417
Area: Barboursville, West Virginia ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 25504. :

Cần Thợ Nails


 

Bao lương tu $6,000 đến $7,000. Tiệm cần thợ gấp!!! Cần thợ biết làm tay chân nước và cần thợ biết làm bột. Có chỗ ở sạch sẽ cho thợ. Khách Mỹ trắng tiền tip cao. Phải có bằng West Virginia. Gel pedi $45. FS/Fill gel $40/$30.
Liên hệ Vic: 304-654-4417

 

Cần Thợ Nails Ở Barboursville, WV
Nulook Nails

 

Cần Thợ Nails Ở Barboursville, WV
Nulook Nails

 

Cần Thợ Nails Ở Barboursville, WV
Nulook Nails

Nulook Nails

6433 U.s. Route 60 East Ste 175
Barboursville, WV - 25504

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020