• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails Nam Nữ In Keller TX

Phone: (682) 213-0331 / Zipcode: 76248
Ngày đăng: 15-03-2018 / Views: 100

Cần Thợ Nails Gấp! 

Tiệm D & T Nails Spa ở Keller, TX nằm trong khu Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ nails Nam/ Nữ, lớn tuổi OK, biết bột, chân tay nước, biết làm đủ thứ càng tốt. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Ai có nhu cầu tìm việc gọi và đi làm liền: 682-213-0331

Cần Thợ Nails Nam Nữ In Keller TX
Cần Thợ Nails Biết Bột, Chân Tay Nước Làm Vùng  Keller TX

 

Tiệm D & T Nails Spa
8825 Davis Blvd Ste 125
Keller, TX 76248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Nam Nữ In Keller TXCần Thợ Nails Nam Nữ In Keller TXTiệm D & T Nails Spa ở Keller, TX nằm trong khu Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ nails Nam/ Nữ, lớn tuổi OK, biết bột, chân tay nước. trên Bình chọn