• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Lương Bao + Tip good + Bonus Vacation In Charlotte, NC

Phone: (980) 422-5428
Area: Charlotte, North Carolina ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: December-12-2018

Cần Thợ Nails Full Time

Tiệm Sky Nail Bar & Day Spa vùng Mathew Charlotte, NC, cần thợ nail, cần thợ full time. Tiệm làm việc trong không khí gia đình, vui vẻ. Bao lương trên ăn chia+ tip good + bonus vacation. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Jenny (980) 422-5428. Or work (704) 814-8815.

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020