•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Lương Bao + Tip good + Bonus Vacation In Charlotte, NC

Phone: (980) 422-5428
Area: Charlotte, North Carolina ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: December-12-2018

Cần Thợ Nails Full Time

Tiệm Sky Nail Bar & Day Spa vùng Mathew Charlotte, NC, cần thợ nail, cần thợ full time. Tiệm làm việc trong không khí gia đình, vui vẻ. Bao lương trên ăn chia+ tip good + bonus vacation. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Jenny (980) 422-5428. Or work (704) 814-8815.

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020