•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails In South Carolina Bao Lương $1300/ Tuần / 6 Ngày

Phone: (803) 931-2259
Area: Dillon, South Carolina ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 29536. Ngày hết hạn: December-26-2019
Tiệm Nail In Dillon, South Carolina  Cần thợ bột và chân tay nước. Bao lương $1000 - $1300/ tuần làm 6 ngày. Có chỗ ở phòng riêng cho thợ ở xa. Tiệm Khách mỹ trắng và mỹ đen, có khách đông quanh năm. Đảm bảo income cao cho thợ. 
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 843-931-2259 or 843-774-3333
 
Thank You!
 
Cần Thợ Nails In South Carolina

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020