• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần 2 Thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương Cao In South Carolina

Phone: (843) 637-4068 / Zipcode: 29414
Ngày đăng: 20-09-2017 / Views: 800

Cần Thợ Nail Island, SC


 
Tiệm nails vùng Island, South Carolina.  Cần 2 thợ:
  • Chân tay nước bao lương $ 3200/ tháng.
  • Chân tay nước + bột bao lương $ 3600/ tháng.
  • Chân tay nước + Wax + lash $ 4500/ tháng. Phải có bằng tóc,
  • Thợ nail + Wax + permanent makeup $ 6000/ tháng.
 Có chỗ ở cho thợ ở . Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  843-637-4068.
 
Thank You !
 
Island Oak Spa & Nail
2817 Maybank Hwy 
Johns Island, SC - 29455

Tin liên quan

Cần 2 Thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương Cao In South CarolinaCần 2 Thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương Cao In South Carolinaiệm nails vùng Island, South Carolina.  Cần 2 thợ: Chân tay nước bao lương $ 3200/ tháng. trên Bình chọn