• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails In Knoxville, TN

Phone: (865) 771-4442
Area: Knoxville, Tennessee ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 37934. Ngày hết hạn: April-22-2017

 

Tiệm Trong Shopping Mall In Knoxville, TN. Cần Thợ Nails Nữ

Tiệm Sapphire Nails & Spa in Knoxville, TN. Cần thợ nails nữ, có bằng nail Tennessee, biết làm chân tay nước. Nếu biết làm bột càng tốt, bao lương $4000-$5000/tháng. Tiệm trong shopping mall lớn, mới remodel.  Khách đông, giá cao, vùng Mỹ trắng, tip hậu. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc: John (865)771-4442.
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa
 
Cần Thợ Nails In Knoxville, TN
Sapphire Nails & Spa

Sapphire Nails & Spa
11384 Parkside Dr.
Knoxville, TN - 37934

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020