•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Giỏi Bột Chân Tay Nước

Phone: (972) 793-7879
Area: Pueblo, Colorado ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 81007. :
U.S Nails CAN THO NAILS Cần thợ nails biết làm giỏi bột và cả tay chân nước. Ưu tiên thợ nữ. Có chổ ăn ở cho thợ ở xa. tiệm có internet ( giá cả thương lượng ). Vùng mỹ trắng tip cao. Tiệm chia turn ko tranh giành. Lương từ 900-1200 1 tuần.

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020