• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ bột & Chân Tay Nước Lương $900-$1200/tuần In Colorado

Phone: (719) 299-8618
Area: Pueblo, Colorado ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 81008. Ngày hết hạn: February-11-2019
Cần thợ nail nam/nữ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm vùng mỹ trắng tip cao, đông khách. không tranh giành. Có chổ ăn ở. Lương từ $900-$1200 tuần có thể bao lương nếu muốn nhưng phải tuỳ khả năng! Mọi chi tiết xin gọi phone tiệm : (719) 547-8863 hoặc cell Phone (719) 299-8618.

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020