• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Gấp In Texas Bao Lương Quanh Năm Bao ở

Phone: (682) 551-1766
Area: Bridgeport, Texas ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: May-25-2019
Cần Thợ Nails in Texas cần thợ biết làm đủ thứ giỏi bột dip, nhúng và thợ chân tay nước. Bao lương $900/ tuần, bao lương quanh năm. Bao ở, khu mỹ trắng khách sang, tip good. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Hồng Đỗ 682-551-1766,  940-683-1106

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2020
Cần Thợ Nails Gấp In Texas Bao Lương Quanh Năm Bao ởCần Thợ Nails Gấp In Texas Bao Lương Quanh Năm Bao ởCần thợ nails làm đủ thứ giỏi bột dip, nhúng và thợ chân tay nước. Tiệm cách Dallas 1 tiếng, Arlington 1 tiếng, Fort Worth 45 phút. Bao lương $900/ tuần, bao lương quanh năm. Bao ở, kkhu mỹ trắng khách sang, tip good. trên Bình chọn