• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $ 800 - $ 1000/ Tuần Gần Mesquite, TX

Phone: (469) 363-1850 / Zipcode: 17159
Ngày đăng: 05-05-2017 / Views: 762

Cần Thợ Nails Làm Mani/  Pedi gần Mesquite, TX


 
Tiệm nails ở gần Mesquite, TX. Tiệm rất đông khách, khách lịch sự, good tip.  Cần gấp thợ nails làm Mani/ Pedi, Nexgen. Bao lương từ $ 800 - $ 1000 tùy theo kinh nghiệm. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-287-8955 ( w ) or 469-363-1850 ( c )
 
Nail Pro 
109 Hall St.
Seagoville, TX - 17159

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $ 800 - $ 1000/ Tuần Gần Mesquite, TXCần Thợ Nails Gấp Bao Lương $ 800 - $ 1000/ Tuần Gần Mesquite, TXTiệm nails ở gần Mesquite, TX. Tiệm rất đông khách, khách lịch sự, good tip.  Cần gấp thợ nails làm Mani/ Pedi, Nexgen. Bao lương từ $ 800 - $ 1000 tùy theo kinh nghiệm. trên Bình chọn