• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Bán Tiệm Nail Đông Khách Good Location
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nail Làm Việc Trong Mall In Atlanta, GA Lương $ 3500 - $ 4500/ Tháng

Phone: (678) 907-0899 / Zipcode: 30339
Ngày đăng: April-13-2017 / Ngày hết hạn: April-13-2018 / Views: 3736

Cần Nhiều Thợ Nails Gấp In Alanta, GA


 
Tiệm nails trong mall in Atlanta, GA. Tiệm đông khách walk - in, khách sang, tip cao. Cần gấp nhiều thợ nails làm việc từ 10 a.m - 8 p.m.  Lương từ $ 3500 - $ 4500/ tháng. Chỗ làm vui vẻ thoải mái, chủ hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc 770-431-9000 or 678-907-0899
 
 
 
Cần Thợ Nail Làm Việc Trong Mall In Atlanta, GA Lương $ 3500 - $ 4500/ Tháng
Nail Accents
Cần Thợ Nail Làm Việc Trong Mall In Atlanta, GA Lương $ 3500 - $ 4500/ Tháng
Nail Accents
Cần Thợ Nail Làm Việc Trong Mall In Atlanta, GA Lương $ 3500 - $ 4500/ Tháng
Nail Accents
Cần Thợ Nail Làm Việc Trong Mall In Atlanta, GA Lương $ 3500 - $ 4500/ Tháng
Nail Accents
Nail Accents
1454 cumberland Mall SE
Alanta Ga - 30339
 

Tin liên quan

Maione, Golean Detox
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Cần Thợ Nail Làm Việc Trong Mall In Atlanta, GA $ 3500 - $ 4500/ ThángCần Thợ Nail Làm Việc Trong Mall In Atlanta, GA $ 3500 - $ 4500/ ThángTiệm nails trong mall in Atlanta, GA. Tiệm đông khách walk - in, khách sang, tip cao. Cần gấp nhiều thợ nails làm việc từ 10 a.m - 8 p.m. trên Bình chọn