• Build tiem nails
  • sang tiem nail | 20-06-2019
  • Can người Phụ bếp
  • (608) 738-7719 | 21-06-2019

Cần Nhiều Thợ Nail In Texas Bao Lương $800-$1100/6 Ngày TIP Cao

Phone: (305) 877-7528
Area: Woodlands, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 77380. Ngày hết hạn: January-05-2020
Cần nhiều thợ nail. Tiệm ở 1950 Hughes Landing Blvd The Woodlands, TX 77380, khu Mỹ trắng 100%, kế chợ và nhà hàng, khu khách sang đông đúc.
Cần thợ biết làm chân tay nước, bột, dipping, wax, everything. Bao lương từ $800- $1100/ tuần, tiệm làm 6 ngày/ tuần, tip cao ( $10 trở lên).
Tiệm làm không khí vui vẻ, không giành giật, chủ công bằng. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: 305-877-7528 hoặc 281-769-3869 (w). Thanks you! 
 
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
 
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
1950 Hughes Landing Blvd The Woodlands, TX 77380

 

 

Tin liên quan

Cần Bán Tiệm Nail | (469) 401-4444
Cho Vay Mượn Không Cần Thế Chấp Phục Vụ Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ
(678) 640-7742
(903) 314-0026 | 12-06-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | (407) 405-8577
Cần Thợ Nails Ở Florida | (941) 380-3999
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Sang Tiệm Nai | (952) 688-2221
Phuong Le Banner
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Cần Nhiều Thợ Bột, Chân Tay Nước Biết Làm Everything Càng Tốt
(832) 873-3939
(678) 643-8852
(918) 845-8756
(214) 497-5848
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Cần Nhiều Thợ | (334) 224-1210
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas Bao Lương $800-$1100/6 Ngày TIP CaoCần Nhiều Thợ Nail In Texas Bao Lương $800-$1100/6 Ngày TIP CaoCần nhiều thợ nail. Tiệm ở 1950 Hughes Landing Blvd Ste 1100 Woodlands, TX 77380, khu Mỹ trắng 100%, kế chợ và nhà hàng, khu khách sang đông đúc. Cần thợ biết làm chân tay nước, bột, dipping, wax, everything. Bao lương từ $800- $1100/ tuần, tiệm làm 6 ngà trên Bình chọn