• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Nhiều Thợ Nail In Texas Bao Lương $800-$1100/6 Ngày TIP Cao

Phone: (305) 877-7528
Area: Woodlands, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 77380. Ngày hết hạn: January-05-2020
Cần nhiều thợ nail. Tiệm ở 1950 Hughes Landing Blvd The Woodlands, TX 77380, khu Mỹ trắng 100%, kế chợ và nhà hàng, khu khách sang đông đúc.
Cần thợ biết làm chân tay nước, bột, dipping, wax, everything. Bao lương từ $800- $1100/ tuần, tiệm làm 6 ngày/ tuần, tip cao ( $10 trở lên).
Tiệm làm không khí vui vẻ, không giành giật, chủ công bằng. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: 305-877-7528 hoặc 281-769-3869 (w). Thanks you! 
 
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
 
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas
Cần thợ nails in TX
1950 Hughes Landing Blvd The Woodlands, TX 77380

 

 

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019
Cần Nhiều Thợ Nail In Texas Bao Lương $800-$1100/6 Ngày TIP CaoCần Nhiều Thợ Nail In Texas Bao Lương $800-$1100/6 Ngày TIP CaoCần nhiều thợ nail. Tiệm ở 1950 Hughes Landing Blvd Ste 1100 Woodlands, TX 77380, khu Mỹ trắng 100%, kế chợ và nhà hàng, khu khách sang đông đúc. Cần thợ biết làm chân tay nước, bột, dipping, wax, everything. Bao lương từ $800- $1100/ tuần, tiệm làm 6 ngà trên Bình chọn