• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail Gấp Ở Houston Texas

Phone: (832) 913-9370
Area: Houston, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 77056. Ngày hết hạn: January-29-2020
Tiệm La Palm Nails  at 5015 Westheimer Rd Houston, TX. Tiệm trong Galleria mall. cần nhiêu thợ bột giỏi, thợ biết làm đủ thứ. Thợ bột bao lương 6 ngày  $900. Thợ chân tay nước + Wax bao lương 6 ngày $700. Tiền tips 200 - 300/ tuần.  Chia turn công bằng không giành giật. Chủ hòa đồng. Chỗ làm vui vẻ thoải mái.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Cell 832-913-9370, Bus 713-622-3130 ( không kịp nghe phone vui lòng thì text message)
 
Cần Thợ Nail Gấp Ở Texas
 
Cần Thợ Nail Gấp Ở Texas
 
Cần Thợ Nail Gấp Ở Texas
La Palm Nails  | 5015 Westheimer Rd Houston, TX 77056

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2020
Cần Thợ Nail Gấp Ở TexasCần Thợ Nail Gấp Ở TexasTiệm La Palm Nails  cần nhiêu thợ bột giỏi, thợ biết làm đủ thứ. Thợ bột bao lương 6 ngày  $900. Thợ chân tay nước + Wax bao lương 6 ngày $700. Tiền tips 200 - 300/ tuần. trên Bình chọn