• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Sang Tiệm Nails Vùng Không Có Tiệm Thứ 2

Phone: (712) 246-9801
Area: Shenandoah, Iowa ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 51601. :
Cần sang tiệm nails không có tiệm thứ 2. Giá còn rất cao, bảo đảm 2 tháng hè lấy lại vốn 100%. Gồm 3 ghế lớn, 1 ghế baby, 4 bàn, lượng khách rất ổn định. Vì lý do gia đình nên cần sang tiệm, thật sự không muốn sang, rất tiếc. Giá $55k, có Walmart, hyvee, fareway. Tiền rent và mọi thứ khoảng $1700/tháng (2 ngày cuối tuần là đủ để trả, bảo đảm 100%).

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020