• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Sang Tiệm Nails Vùng Không Có Tiệm Thứ 2

Phone: (712) 246-9801
Area: Shenandoah, Iowa ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 51601. :
Cần sang tiệm nails không có tiệm thứ 2. Giá còn rất cao, bảo đảm 2 tháng hè lấy lại vốn 100%. Gồm 3 ghế lớn, 1 ghế baby, 4 bàn, lượng khách rất ổn định. Vì lý do gia đình nên cần sang tiệm, thật sự không muốn sang, rất tiếc. Giá $55k, có Walmart, hyvee, fareway. Tiền rent và mọi thứ khoảng $1700/tháng (2 ngày cuối tuần là đủ để trả, bảo đảm 100%).

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020