•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Bán Tiệm Nail...Và Cần Thợ Làm Full Time

Phone: (319) 429-5829
Area: Cedar Falls, Iowa ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 50613. :
Tiệm nail có 8 nail tables và 8 ped chairs, khu mỹ trắng, giá nail cao và income cao trên $300k/yr, Giá bán $75k...Bảo đảm lấy lại vốn trong 3 months..

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020