• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Bán Tiệm Nail Đông Khách Good Location
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail Khu Trắng Gần Mall Station Vùng Dallas TX

Phone: (469) 231-4510 /
Ngày đăng: April-04-2018 / Ngày hết hạn: April-04-2019 / Views: 436

Bán Tiệm Nail in Dallas, TX


 
 
Cần bán tiệm nail khu Mỹ trắng, khách walking nhiều ở gần mall station, tiệm gần Downtown, Dallas. Có 8 ghế, 4 bàn, rộng 1000sqft. Tiền rent 2700/ tháng, lease còn 3 năm, giá bán $40k. Thật lòng muốn mua xin vui lòng liên lạc: 469-231-4510. Thank you!

Tin liên quan

Maione, Golean Detox
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Cần Sang Tiệm Nail Khu Trắng Gần Mall Station Vùng Dallas TXCần Sang Tiệm Nail Khu Trắng Gần Mall Station Vùng Dallas TXCần bán tiệm nail khu Mỹ trắng, khách walking nhiều ở gần mall station, tiệm gần Downtown, Dallas. Có 8 ghế, 4 bàn, rộng 1000sqft. trên Bình chọn