• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Sang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán Rượu

Phone: (952) 688-2221
Area: Delray Beach, Florida ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 33483. Ngày hết hạn: September-25-2019

Cần bán tiệm nails gấp vì moving đi tiểu bang khác. (Tiệm Đã Bán) Income tiệm ổn định (trên 35k/month) với lượng khách trên 2700 clients count by system. Tiệm nằm ngay Delray Downtown, Florida. Khu Mỹ trắng (100%), giá cao, có 6 bàn, 8 ghế, 4 hair station, quầy bar, 1 phòng wax, 1 phòng facial. Tiền rent rẻ, giá bán mềm mại, lấy lại vốn trong thời gian ngắn. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (call or text): 952-688-2221. Thank you!

 
Sang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán Rượu
Bán gấp tiệm nail sang trọng in Delray Downtown FL
Sang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán Rượu
Bán gấp tiệm nail sang trọng in Delray Downtown FL
Sang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán Rượu
Bán gấp tiệm nail sang trọng in Delray Downtown FL
Sang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán Rượu
Bán gấp tiệm nail sang trọng in Delray Downtown FL
Sang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán Rượu
Bán gấp tiệm nail sang trọng in Delray Downtown FL
 
Delray Downtown, Florida 33483

Tin liên quan

Cần Sang Tiệm Nail In FL

Cần Sang Tiệm Nail In FL

November-26-2018
Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2020
Cần Thợ Nails | August-02-2019
Sang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán RượuSang Gấp Tiệm Nail In Delray Downtown FL Khu Khách Sang Lịch Sự Có Quầy Bar Và Licence Bán RượuCần bán tiệm nails gấp vì moving đi tiểu bang khác. Income tiệm ổn định (trên 35k/month) với lượng khách trên 2700 clients count by system. Tiệm nằm ngay Delray Downtown, Florida. Khu Mỹ trắng (100%), giá cao, có 6 bàn, 8 ghế, 4 hair station, quầy bar, 1 trên Bình chọn