•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Nhiều Thợ Nails Ở Washington & Greenville, North Carolina

Phone: (714) 343-1133
Area: , ( ) | Zipcode: 27858. Ngày hết hạn: January-06-2021
Cần Nhiều Thợ Nails Ở Washington & Greenville, North Carolina
Cần nhiều thợ nails tay chân nước, bột, gel shellac và dipping powder. Có xe đưa rước có chỗ ăn chỗ ở. Chưa có kinh nghiệm sẽ training, bao lương tuỳ theo kinh nghiệm. Tiệm đông khách vùng Washington và Greenville, North Carolina. Liên hệ Chị Bé: 714-343-1133.

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020