• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao

Phone: (832) 808-8497
Area: Houston, Texas ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: February-08-2020
Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột. Thợ nam or nữ, làm Part time/full time. Bao lương $800 - $900 / tuần hoặc ăn chia tùy kinh nghiệm. Tiệm mở cửa chủ nhật. Khách hàng mix, cho tip cao. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Chủ công bằng
Tiệm ở khu vực 290 northwest, đây là khu đông dân, khách dễ thương. Xung quanh có nhà hàng.....
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Thùy. 832 808 8497. Không kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn.
 
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019
Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương CaoCần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương CaoCần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột. Thợ nam or nữ, làm Part time/full time. Khách hàng mix, cho tip cao. Khu vực 290 northwest. Bao lương $800 - $900 / tuần hoặc ăn chia tùy kinh nghiệm. Tiệm mở cửa chủ nhật trên Bình chọn