• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN

Phone: (404) 547-4233
Area: Collierville, Tennessee ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 37363. Ngày hết hạn: September-06-2019
Kjoynails & Spa in Collegedale TN 37363. Mới hoạt động nên đang cần gấp thợ nails có kinh nghiệm chân tay nước và dip, biết làm bột càng tốt. Yêu cầu thợ có bằng TN hoặc đổi ngang.
Tiệm khu Mỹ trắng. khách sang, giá nail cao, tip good. Bao lương tháng $3000 hơn ăn chia. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái và thân thiện. Rất cần thợ yêu nghề, muốn làm việc lâu dài. Thật lòng quan tâm xin liên lạc 404-547-4233 Kimmy hoặc 706-459-1805 ( English ). Tiệm cũng cần tìm đối tác làm ăn lâu dài. Ai có nhu cầu muốn hợp tác xin liên lạc 404-547-4233 gặp Kimmy
 
 
 
Kjoynails & Spa in Collegedale, TN 37363. 
We just opened it and now hiring nails, hair, facial, waxing,…technicians or who can do everything as possible.
Require TN license. 
Good tips,…Your income that depends on ability. 
It’s fun, comfortable and friendly,… at here.  
We’re seeking technicians who works professionally and long term and we’re looking for partners to cooperate long term as well. 
Please contact Kimmy (404) 547-4233 or (706) 459-1805 (English).
Thank you!
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
 
 
 
K Joy Nails & Spa
5243 Little Debbie #121 
Collegedale TN 

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2020
Cần Thợ Nails | August-02-2019
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TNCần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TNMới hoạt động nên đang cần gấp thợ nails, Hair, Facia, waxing hoặc thợ everything càng tốt. Yêu cầu thợ có bằng TN hoặc đổi ngang. Tiệm khu Mỹ trắng. khách sang, giá nail cao, tip good. Lương thỏa thuận hoặc ăn chia tùy theo khả năng. trên Bình chọn