• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas

Phone: (254) 715-2101
Area: Hewitt, Texas ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: November-28-2021
Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas
Vì gia đình tăng thêm thành viên nên không có thời gian quản lý.
Tiệm mới build gần 2 năm rất đẹp và sang, rộng 2,000 sqf, có 14 ghế 9 bàn khu khách mỹ trắng. Income $40k-$45k/ thang. Giá cao, tips cao. Hiện tại mở cửa 6 ngày/ tuần. 
Giá bán thương lượng.
Vui lòng liên lạc : text 254-715-2101.  Thank you !
 
Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas
Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas
Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas
 
Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas
 
Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020