• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX

Phone: (832) 997-7791
Area: Fort Worth, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 77059. Ngày hết hạn: January-05-2019
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails  lớn In Houston, TX
 
Cần Bán cổ phần của 2 tiệm Nails lớn In blvd #800 và Blvd #1000 Houston, TX 77059.  Khi mua lại cổ phần sẽ được làm chủ, ăn chia 50%/ Income của 2 tiệm, ngoài ra được thêm 8.000 $/ tháng khi làm manager.
  • Tiệm 1: Nails of America rộng 3.600 sqft, lượng khách đông , ổn định. Tiệm hoạt động được 7 tháng, có 16 thợ, 99% mỹ trắng, income 80K-90K / tháng, tiệm nằm trong khu nhà sang In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.
  • Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,  tiệm mở được 1 tháng, gần tiệm 1, rộng 2.600 Sqft, tiệm 99% mỹ trắng, tiệm có 8 thợ, Incom 56k ( tháng đầu tiên)

 
 
 
 
 
Giá bán $300k( cả 2 tiệm). Mọi chi tiết liên lạc: 832-997-7791
Thank You!!!

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020