• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

AWESOME NAILS CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $800/6NGAY

Phone: (219) 281-0262 / Zipcode: 46373
Ngày đăng: 23-10-2016 / Views: 223

 

Tiệm Nail vùng Saint John, Indiana Cần thợ nail biết chân tay nước, biết everything càng tốt. Bao lương $800/tuần trên ăn chia 6/4 hoặc ăn chia tùy ý Thợ (Tiệm mở cửa 6 ngày / Tuần), làm part time (3,4 ngày) ok. Tiệm khu  Mỹ Trắng, Giá Nails Cao, tip cao. Mọi Chi Tiết Quý ANh Chị vui lòng liên lạc: (219) 281-0262

Thank You !

Tin liên quan

AWESOME NAILS CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $800/6NGAYAWESOME NAILS CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $800/6NGAYTiệm Nail vùng Saint John, Indiana Cần thợ nail biết chân tay nước, biết everything Bao lương $800/tuần/6 ngày hoặc ăn chia tùy ý thợ ! trên Bình chọn