• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Thợ Nails Làm Everything Full / Part Time Bao Lương $ 3,200/Mo In Winder GA

Ngày đăng: 02-28-2018 / Views: 303

Tiệm Creative Nails In Winder, GA. Cần thợ nails, thợ full time or part time, biết làm đủ thứ ( SNS, pink & white, waxing) hoặc thợ chân tay nước. Thợ biết làm đủ thứ bao lương $3,200/ tháng, hơn chia 65%. Tiệm 90% SNS, Mỹ trắng hiền, tip nhiều, giá nail cao. Tiệm mở cửa từ 10h-7h, Anh Chị Em, Cô, Bác nào cần tìm việc, xin vui lòng gọi Thanh: 678-579-2856. Cảm ơn!

 

Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
 
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ, Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.Tiệm Creative Nails In Winder, GA. Cần thợ nails, thợ full time or part time, biết làm đủ thứ ( SNS, pink & white, waxing) hoặc thợ chân tay nước. trên Bình chọn