• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails Gấp Vùng Crestview, FL.

Phone: (850) 305-9206 / Zipcode: 32536
Ngày đăng: 08-02-2018 / Views: 78

Cần Gấp Thợ Nails, Làm Everything Ở Crestview, FL.


 
Tiệm nail mới in Crestview, FL. Tiệm khu publix shopping center, giá cao, tip hậu tốt, khu Mỹ trắng 90%. Cần thợ nails, tiệm làm 6 ngày/ tuần, cần thợ làm everything. Bao lương $1000 trở lên, có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm làm không khí vui vẻ, chủ dễ thương. Không có chất độc (có hệ thống hút chất độc hại đảm bảo sức khỏe cho thợ làm việc). Mọi chi tiết xin liên lạc: 850-305-9206 hoặc phone tiệm 850-398-8777. Thank you! 
 
Cần Thợ Nails Gấp Vùng Crestview, FL.
Cần Thợ Nails Gấp Vùng Crestview, FL.
Cần Thợ Nails Gấp Vùng Crestview, FL.
Crestview Nail Palace
2100 S Ferdon Blvd Unit 130
Crestview, FL - 32536

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Gấp Vùng Crestview, FL.Cần Thợ Nails Gấp Vùng Crestview, FL.Tiệm nail mới in Crestview, FL. Tiệm khu publix shopping center, giá cao, tip hậu tốt, khu Mỹ trắng 90%. Cần thợ nails, tiệm làm 6 ngày/ tuần, cần thợ làm everything. trên Bình chọn