• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In Decatur GA

Ngày đăng: 02-28-2018 / Views: 1051
Tiệm Ricky Nails rất đông khách, cần thêm thợ Nails gấp, thợ biết làm đủ thứ càng tốt, lương từ $3.000 đến $4.000/ tháng hoặc hơn tùy theo tay nghề. mọi chi tiết liên lạc Cô Lan 678-207-8627 (Cell) 770-323-9330 (Bus)
 
4919 Flat Shoals Pkwy #204, Decatur Georgia
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In GA
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In GA
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In Decatur GA
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In Decatur GA
Thanks For Watching !
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In Decatur GACần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In Decatur GACần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In GA, Tiệm Ricky Nails rất đông khách, cần thêm thợ Nails gấp, mọi chi tiết Liên lạc cô Lan 678-207-8627 (Cell) 770-323-9330 (Bus) trên Bình chọn