• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Sang Tiệm Nail Good Income & Cần Thợ Nails In stephenville, Texas

Ngày đăng: 02-22-2018 / Views: 1492
Cần sang gấp tiệm nails ở stephenville, Texas. Tiệm gần trường đại học lớn, nhiều khách walk-in, khu Mỹ trắng típ cao, giá cao. Tiệm đẹp và sang, có 14 ghế, 9 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng facial, rộng 1800 sqst, rent $1500. hiện đang có 7 thợ, income $48k -> $55k/tháng. Giá bán $225k. Thật lòng xin liên lạc Lily : (682) 560-9478
Phone: (682) 560-9478 / Zipcode: 76401
 
 
Cần sang tiệm nails gấp/ cần thợ $1000-$1300
Cần sang tiệm nails gấp/ cần thợ $1000-$1300
Cần sang tiệm nails gấp/ cần thợ $1000-$1300
Cần sang tiệm nails gấp/ cần thợ $1000-$1300
Cần sang tiệm nails gấp/ cần thợ $1000-$1300
Thật lòng xin liên lạc Lily : (682) 560-9478
Cần Sang Tiệm Nail Good Income & Cần Thợ Nails In stephenville, TexasCần Sang Tiệm Nail Good Income & Cần Thợ Nails In stephenville, TexasCần Sang Tiệm Nail Good Income & Cần Thợ Nails In stephenville, Texas, Tiệm gần trường đại học lớn, nhiều khách walk-in, khu Mỹ trắng típ cao, giá cao. Tiệm đẹp và sang rộng 1800 sqst trên Bình chọn