• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm or Everything In Houston, TX  

Ngày đăng: 03-13-2018 / Views: 259

Tiệm Nails & Skin Retreat In 5549 Highway 6N, Houston, TX 77084, Cần nhiều thợ nails biết làm Bột, CTN, Eyelash, Facial, Xăm or biết everything thì càng tốt. Nếu chưa giỏi sẽ tranning thêm. Lương tùy theo khả năng, tips cao. Chủ vui vẻ, chỗ làm thoải mái, hòa đồng. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu xin liên lạc: 713-269-6129 or 832-420-0142.

 

 
 
 
Nails & Skin Retreat | Phone: (713) 269-6129
5549 Highway 6N, Houston, TX 77084
 
Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm or Everything In Houston, TX   
Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm or Everything In Houston, TX   
Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm or Everything In Houston, TX  Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm or Everything In Houston, TX   Cần nhiều thợ nails biết làm Bột, CTN, Eyelash, Facial, Xăm or biết everything thì càng tốt. Nếu chưa giỏi sẽ tranning thêm. Lương tùy theo khả năng, tips cao. Chủ vui vẻ, chỗ làm thoải mái, hòa đồng trên Bình chọn