• tre247.com Thanks For Watching
  • sang tiem nail | 20-06-2019
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • (608) 738-7719 | 21-06-2019

Cần Thợ Nail Làm Everything Or Tay Chân Nước

Phone: (515) 771-0658
Area: Cartersville, Georgia ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: February-01-2020
Tiệm Love Nail at 1215 joe Frank Haris PWY SE, Cartersville, GA, 30120.,
 
Đang cần gấp thợ Nail làm everything hoặc Chân tay Nước.
Lương từ $800-$1200 tuần,(  Nếu trên ăn chia, hoạc bao lương.
Tiệm mở cửa từ 10AM-80PM.
 Thợ mới ra nghề or tay nghề yếu chủ sẽ training thêm. Chủ chia turn công bằng, không giành giật. 
Không khí làm việc trong tiệm rất vui vẻ, hòa đồng, chủ trẻ rất thoải mái. 
Moi chi tiết xin liên lạc chi Hạnh 515-771-0658, Nếu Hạnh không bắt phone, xin vui long để lại lời nhắn.

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Sang Gấp Tiệm Nails | June-20-2019
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cần Nhiều Thợ nail | July-29-2019
Bán Tiệm Nail Lớn | August-15-2019
Cần Gấp Thợ Nails | July-09-2019
Cần Thợ Nails | August-14-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
(903) 314-0026 | 12-06-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Cần Thợ Nails | July-30-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Maione, Golean Detox | August-03-2019
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818 | May-19-2019
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | June-21-2019
Cần Thợ Nail Làm Everything Or Tay Chân Nước -Cần Thợ Nail Làm Everything Or Tay Chân Nước -Đang cần gấp thợ Nail làm everything hoặc Chân tay Nước,Lương từ $800-$1200 tuần,(  Nếu trên ăn chia, hoạc bao lương. trên Bình chọn