• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Tìm Nhiều Thợ Nails Nếu Muốn Học Hỏi Thêm Sẽ Tận Tâm Training

Phone: (708) 491-2343
Area: Mokena, Illinois ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 60448. Ngày hết hạn: August-28-2019
Cần nhiều thợ Nails làm chân tay nước,  gel và dipping. Nếu muốn học hỏi thêm có thể training lên. Yêu cầu : vui vẻ, cách phục vụ khách tốt, biết tiếng anh càng tốt.  Tiệm khu trắng, giá cao, tip cao. Môi trường làm việc thoải mái ko tranh giành. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc (708) 491-2343

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2020
Tìm Nhiều Thợ Nails Nếu Muốn Học Hỏi Thêm Sẽ Tận Tâm TrainingTìm Nhiều Thợ Nails Nếu Muốn Học Hỏi Thêm Sẽ Tận Tâm TrainingCần nhiều thợ Nails làm chân tay nước,  gel và dipping. Nếu muốn học hỏi thêm có thể training lên. Yêu cầu : vui vẻ, cách phục vụ khách tốt, biết tiếng anh càng tốt.  Tiệm khu trắng, giá cao, tip cao. trên Bình chọn