• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Sang Tiệm Nail In Simpsonville, SC

Phone: (864) 328-7410
Area: Simpsonville, South Carolina ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 29681. Ngày hết hạn: April-10-2017

Bán Tiệm Nail Ở Khu Mỹ Trắng


 
Tiệm Vip Nails, ở Woodruff Rd (five forks area) top ten location in the usa, growing and growing.Great potential to make money.Tiệm có 6 new pedi chairs, 8 tables. Tiệm ở khu Mỹ trắng, tip rất cao. Cần sang tiệm nail. 75% gel polish clients on feet and hands. Giá Bán: 50k. 

Vip Nails
Simpsonville, SC - 29681

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020