•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Sang Tiệm Nail In Simpsonville, SC

Phone: (864) 328-7410
Area: Simpsonville, South Carolina ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 29681. Ngày hết hạn: April-10-2017

Bán Tiệm Nail Ở Khu Mỹ Trắng


 
Tiệm Vip Nails, ở Woodruff Rd (five forks area) top ten location in the usa, growing and growing.Great potential to make money.Tiệm có 6 new pedi chairs, 8 tables. Tiệm ở khu Mỹ trắng, tip rất cao. Cần sang tiệm nail. 75% gel polish clients on feet and hands. Giá Bán: 50k. 

Vip Nails
Simpsonville, SC - 29681

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020