• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Nail World Cần Thợ Nail Xuyên Bang

Phone: 7732083214
Area: Cedar Rapids, Iowa ( Hoa kỳ ) | Zipcode:  52404. Ngày hết hạn: -2018-
Tiệm ở Cedar Rapids-IA cần gấp nhiều thợ nail xuyên bang bột giỏi P&W.Lương $800/tuần hơn ăn chia. Tiệm khu Mỹ trắng,tip cao,có chỗ ở cho thợ ở xa.Chủ công bằng, không khí làm việc vui vẻ. Xin liên lạc

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020